Sklep Wełniany

Włóczki wg cen

Włóczki występują w motkach o różnej wadze. Także różne rodzaje włókien różnią się ciężarem. Dlatego aby móc porównywać cenowo włóczki między sobą należy wziąć pod uwagę najbardziej obiektywne kryterium, tzn. cenę danej włóczki za 100 metrów.

Włóczki w cenie do 5,99 zł/100 metrów

2,76 zł/100 m
3,26 - 4,42 zł/100 m
3,73 zł/100 m
3,91 zł/100 m
4,08 zł/100 m
4,56 zł/100 m
5,15 zł/100 m
5,34 zł/100 m
5,37 zł/100 m

Włóczki w cenie 6,00 - 8,99 zł/100 metrów

6,29 zł/100 m
7,33 zł/100 m
7,45 zł/100 m
7,87-9,07 zł/100 m
8,18-8,29 zł/100 m
8,58 zł/100 m
8,73 zł/100 m
8,75 zł/100 m

Włóczki w cenie 9,00 - 11,99 zł/100 metrów

9,92 zł/100 m
10,06 zł/100 m
10,10 zł/100 m
10,30-10,84 zł/100 m
10,43 zł/100 m
10,69 zł/100 m
11,29 zł/100 m
11,75 zł/100 m

Włóczki w cenie 12,00 - 15,99 zł/100 metrów

12,93 zł/100 m
13,73 zł/100 m
13,75 zł/100 m
14,60 zł/100 m
15,69 zł/100 m

Włóczki w cenie 16,00 - 24,99 zł/100 metrów

16,14 zł/100 m
16,60 zł/100 m
17,80 zł/100 m
23,18 zł/100 m
23,47 zł/100 m

Włóczki w cenie powyżej 25 zł/100 metrów

26,00 zł/100 m
31,52 zł/100 m
36,10 zł/100 m