Włóczki wg grubości

Grupa A (rozmiar drutów/szydełka 2,5 – 3,5 mm)

   

   

 

Grupa B (rozmiar drutów/szydełka 4 mm)

   

   

 

Grupa C (rozmiar drutów/szydełka 5 mm)

   

     

Grupa D (rozmiar drutów/szydełka 6-7 mm)

   

 

Grupa E (rozmiar drutów/szydełka 8 – 10 mm)

  

Grupa F (rozmiar drutów/szydełka minimum 12 mm)