Włóczki wg grubości

Grupa A (rozmiar drutów/szydełka 2,5 – 3,5 mm)

     

   

   

Grupa B (rozmiar drutów/szydełka 4 mm)

    

   

  

  

Grupa C (rozmiar drutów/szydełka 5 mm)

   

   

   

Grupa D (rozmiar drutów/szydełka 6-7 mm)

    

   

Grupa E (rozmiar drutów/szydełka 8 – 10 mm)

    

 

Grupa F (rozmiar drutów/szydełka minimum 12 mm)