Włóczki wg grubości

Grupa A (rozmiar drutów/szydełka 2,5 – 3,5 mm)

     

 

  

 

Grupa B (rozmiar drutów/szydełka 4 mm)

         

Grupa C (rozmiar drutów/szydełka 5 mm)

        

    

Grupa D (rozmiar drutów/szydełka 6-7 mm)

  

Grupa E (rozmiar drutów/szydełka 8 – 9 mm)

   

Grupa F (rozmiar drutów/szydełka 12 mm)