Sklep Wełniany

Regulamin

Data publikacji: 17.10.2016

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2023

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www.sklepwelniany.pl realizuje Marlena Wojtasiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Wełniany Marlena Wojtasiak z siedzibą w Warszawie (03-287), ul. Skarbka z Gór 25B/16, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 7971915349.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail poczta@sklepwelniany.pl

§ 1 Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
1.2 Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepwelniany.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
1.3 Sprzedawca – firma Sklep Wełniany Marlena Wojtasiak.
1.4 Klient – osoba fizyczna lub osoba nie będąca osobą fizyczną, która na zasadach określonych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
1.5 Towar – inaczej produkt, jest to rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży są dwa rodzaje produktów: produkty gotowe (włóczki, druty, szydełka, pasmanteria) oraz produkty nieprefabrykowane (jest to rękodzieło produkowane na zamówienie – swetry, czapki i inne dzianiny i dodatki tworzone ręcznie).
1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.
1.7 Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
1.8 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.9 Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
1.10 Dostawca – podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do klienta: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. , R2G Polska Sp. z o.o.

§ 2 Zamówienia

2.1 W formularzu zamówienia klient określa rodzaj zamawianych towarów, ich ilość oraz formę dostawy (odbiór osobisty, przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór w punkcie Orlen lub w paczkomacie InPost).

2.2 Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu.

2.3 Zamówienie jest składane w momencie kliknięcia na stronie Koszyka guzika „Kupuję i płacę”, jest to jednocześnie moment zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

2.4 Potwierdzenie złożenia zamówienia (wraz z numerem konta do wpłaty za zamówienia płatne z góry) zostanie przesłane kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

2.5 Zamówienia są realizowane na terenie Polski (nie dotyczy przesyłek zagranicznych).

2.6 W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji wystawienia faktury, klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane. Faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało zamówienie. Faktura jest dostarczana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia i zgodnie z prawem nie jest wymagany na niej podpis wystawiającego.

2.7 Zamówienia dotyczące produktów wykonywanych na zamówienie (produkty nieprefabrykowane, tzn. wszelkie ręcznie robione swetry, czapki, dzianiny i inne dodatki) – przystąpienie do ich realizacji następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto sprzedającego. W przypadku produktów nieprefabrykowanych wymagana jest płatność z góry. Klient składając zamówienie na produkt nieprefabrykowny wybiera rozmiar, oraz (jeżeli udostępniona jest taka możliwość) także kolor zamawianego produktu. Czas realizacji zamówienia jest określony w opisach poszczególnych produktów nieprefabrykowanych).

§ 3 Płatności i dostawa

3.1 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej www.sklepwelniany.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Koszty dostawy produktów zamówionych na stronie sklepu internetowego www.sklepwelniany.pl są naliczane według cennika dostępnego na stronie https://sklepwelniany.pl/informacje/koszty-dostawy/

Sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia innych kosztów dostawy niż powyższe, w przypadku realizacji zamówień specjalnych (dotyczy towarów sprowadzanych specjalnie na indywidualne zlecenie klienta). Warunki dostawy są wtedy ustalane indywidualnie z klientem.

3.3 Płatność za zamówiony towar z góry może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu. Numer konta bankowego do klasycznego przelewu zostaje podany przez sprzedawcę klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu przez niego zamówienia. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Płatności możesz ponadto dokonać za pośrednictwem usługi szybkich płatności internetowych lub BLIKIem zaznaczając opcję płatności Autopay (opcja dostępna w formularzu zamówienia).

3.4 W przypadku braku płatności z góry w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość i jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

3.5 W przypadku wyboru odbioru osobistego klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (nie dotyczy produktów nieprefabrykowanych, wykonywanych na zamówienie – w tym przypadku czas 5 dni roboczych liczony jest od dnia poinformowania klienta o zakończeniu produkcji).

3.6 W przypadku wyboru dostawy w formie Paczkomatu Inpost, klient jest zobowiązany podać numer i adres wybranego przez siebie Paczkomatu w formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej informacji, sprzedający wybiera Paczkomat tożsamy lub możliwie najbliższy podanemu przez kupującego kodowi pocztowemu w formularzu zamówienia.

3.7 W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu, klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę w terminie 48 godzin  od momentu otrzymania powiadomienia SMS-em i e-mailem z informacją, że paczka oczekuje na odbiór oraz kodem odbioru potrzebnym do odebrania przesyłki. Szczegółowe informacje na temat usługi paczkomat inpost znajdują się na stronie: https://inpost.pl/regulaminy

W przypadku wyboru dostawy w punkcie odbioru Orlen Paczka klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę w ciągu 3 dni roboczych. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie: https://www.orlenpaczka.pl/regulamin/

3.8 W przypadku nieodebrania przesyłki wraca ona do Sprzedającego. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji Kupującego i wzywa go mailowo do odbioru osobistego przesyłki w siedzibie sklepu. Sprzedający nie ma obowiązku ponownego wysyłania towaru do Kupującego, skoro już raz Kupujący przesyłki nie odebrał. Sprzedający ponadto informuje Kupującego o konieczności naprawienia szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej od kupującego.

Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana w ciągu trzech dni roboczych od momentu mailowego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji w dwóch przypadkach:

  • w przypadku braku odbioru  przez Kupującego przedmiotu umowy z siedziby sklepu;
  • w przypadku nie naprawienia przez Kupującego szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej od Kupującego

Uwaga! Umowa sprzedaży produktów nieprefabrykowanych (wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta) nie wygasa w sposób opisany w punkcie 3.8).

3.9 Paczki z zamówieniami są nadawane za pośrednictwem dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto lub w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).  Dni liczone są od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w okresie świąteczno-urlopowym.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient powinien wysłać do sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w niniejszym regulaminie, podając w nim konto, na który mają zostać zwrócone płatności.

Zgodnie z przepisami prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta. Produkami nieprefabrykowanymi w naszym sklepie są wszelkie ręcznie robione swetry, czapki, dzianiny i inne dodatki. Produkcja towarów nieprefabrykowanych rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto sprzedającego, a proces ich wytworzenia jest ręczny i niezwykle czasochłonny (od kilkunastu godzin pracy po kilkaset w przypadku dużych dzianin), ponadto klient ma do wyboru rozmiar produktu i/lub kolor.

4.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

4.3 Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o całościowym odstąpieniu od umowy zwraca klientowi wszelkie dokonane płatności na nr konta podanego w oświadczeniu.

4.4 W przypadku, gdy klient odstępuje jedynie częściowo od umowy, tzn. zwraca jedynie część zamawianego towaru, to w tym przypadku sprzedający zwraca klientowi płatność jedynie za zakupiony towar – nie zwraca kosztów dostawy.

4.5 Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.6 Klient może dostarczyć osobiście zwracany towar w godzinach pracy sklepu stacjonarnego pod podanym w niniejszym regulaminie adresem, lub może dostarczyć go za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem.

4.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

4.8 Zgodnie z przepisami prawa zwrot nie przysługuje w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne. Zamówienia w których zamawiający wyraża chęć otrzymania faktury podając firmowy NIP, traktowane są jako zamówienia podmiotów innych niż osoby fizyczne.

§ 5 Reklamacja i gwarancja

5.1 Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
5.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedającego towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
5.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy.
5.4 Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
5.5 Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
5.6 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sprzedającego.

5.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji m.in. z poniższych powodów:

  • w przypadku włóczek – pojedyncze wiązania nitki, jej rozdwojenia i inne wady fabryczne nie są podstawą do uznania reklamacji, gdyż sklep nie ma możliwości sprawdzić wyglądu motka w jego środku (wiązałoby się to z rozwinięciem każdego motka i niemożliwością złożenia go w sposób fabryczny do pierwotnej formy). W przypadku istonej ilości wad nitki sprzedający zaproponuje zwrot części kosztu towaru – ale jedynie tylko po udokumentowaniu fotograficznym wad przez klienta.
  • w przypadku produktów nieprefabrykowanych, tzn. produkowanych na zamówienie klienta w sposób ręczny (swetry, czapki, dodatki odzieżowe i inne dzianiny), podstawą do reklamacji nie może być gubienie włosków dzianiny („obłażenie”) lub mechacenie się produktu. Jest to naturalna skłonność przędzy (włóczki) oraz zależy od sposobu prania i użytkowania dzianiny, na co sprzedający nie ma żadnego wpływu. Poniżej dodatkowe uzasadnienie:

Wszystkie włóczki mają pewien nadmiar włókien (wynika to z procesu ich produkcji), co może skutkować mechaceniem się gotowego produktu lub gubieniem włókien (obłażenie), w różnym stopniu, w zależności od tego jak wełna była przędziona. Wełny „szczotkowane” (z włoskiem) zawierają więcej luźnych włókien niż pozostałe, dlatego też będą ich więcej gubić. Gubienie nitek zależy również od tego co jest noszone pod i na ubraniu, to również może powodować wyrywanie nitek. Dlatego niemożliwe jest zagwarantowanie, że produkty nieprefabrykowane nie będą gubić nitek lub mechacić się.

§ 6 Informacje o przetwarzaniu danych

6.1 Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sklep Wełniany Marlena Wojtasiak z siedzibą w Warszawie na ulicy Ostródzkiej 50A (magazyn – box nr 30209)

6.2 Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: poczta@sklepwelniany.pl), telefonicznie (tel. kom. 505 865 301) lub pocztą (adres: Sklep Wełniany, ul. Ostródzka 50A, magazyn – box nr 30209, 03-289 Warszawa).

6.3 Dane będą przetwarzane na podstawie Umowy Sprzedaży i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

6.4 Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu. Dane pozyskiwane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu internetowego (www.sklepwelniany.pl). Do przekazania danych osobowych Sprzedającemu niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu przez osobę udostępniającą swoje dane.

6.5 Dane teleadresowe klientów są udostępniane podmiotom, z którymi współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do klienta:

Alsendo sp. z o.o.: ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

ORLEN Paczka: ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

6.6 Osobie udostępniającej dane osobowe Sprzedającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6.7 Osobie udostępniającej dane osobowe Sprzedającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji. Do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu będą miały zapisy regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia przez klienta.