Włóczki wg grubości

Grupa A (rozmiar drutów/szydełka 2,5 – 3,5 mm)

      

   

  

Grupa B (rozmiar drutów/szydełka 4 mm)

       

    

Grupa C (rozmiar drutów/szydełka 5 mm)

     

  

Grupa D (rozmiar drutów/szydełka 6-7 mm)

  

Grupa E (rozmiar drutów/szydełka 8 – 9 mm)

    

Grupa F (rozmiar drutów/szydełka 12 mm)